ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ropfb

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Κανονισμοί επαγγελματικών αγώνων πυγμαχίας και kick boxing

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης συνέταξε όλους τους κανόνες του No Limits που θα διέπουν και σε όλες τις διοργανώσεις, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα.

Διαβάστε παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ & KICK BOXING
1- ΗΛΙΚΙΕΣ
2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ
3- ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
4- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
5- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
6- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
7- ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
8- ΓΙΑΤΡΟΙ
9- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΕΣ
10- ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
ΗΛΙΚΙΕΣ
1-1 Η επιτρεπτή ηλικία των αγωνιζόμενων αθλητών είναι από 18 ετών έως 40 ετών.
1-2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάτω των 18 ετών ο διοργανωτής επιτρέπεται με την συναίνεση του γονέα και του προπονητή να αγωνιστεί στους κύριους αγώνες.
1-3 Στους αγώνες των pre games όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται θα κρίνονται με τους κανονισμούς των επαγγελματικών αγώνων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ Κ1
54 κιλά 64 κιλά
61 κιλά 70 κιλά
73 κιλά 85 κιλά
85 κιλά 91 κιλά
91 κιλά +91 κιλά
+91 κιλά
Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία βάρους μπορεί να οριστεί κατόπιν συμφωνίας διοργανωτή,προπονητώ
ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
3-1 Τα γάντια που αγωνίζονται οι αθλητές είναι δερμάτινα με καλής ποιότητας γόμωση και το βάρος τους είναι στα 10 ΟΖ.
3-2 οι αθλητές που αγωνίζονται σε κατηγορίες βάρους των 60 κιλών και κάτω θα μπορούν να χρησιμοποιούν γάντια βάρους 8 ΟΖ.
3-3 Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση κατά την ημέρα της διεξαγωγής της προβλεπόμενης ζύγισης των αθλητών να προσκομίσει τα γάντια για περαιτέρω έλεγχο από τον υπεύθυνο των αγώνων.
3-4 Τα γάντια ελέγχονται και θα σφραγιστούν από υπεύθυνο Διαιτητή/Κριτή πριν από την έναρξη του αγώνα.
3-5 Οι προστατευτικοί επίδεσμοι των χεριών επιτρέπεται να είναι έως πέντε (5) μέτρα μήκος. Επίσης επιτρέπεται οι αθλητές να χρησιμοποιούν ταινίες (tapes) με προσθήκη στο μπροστινό άκρο έως τρία (3) στριφτάρια.
3-6 Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε προσθήκη ξένων υλικών στους επιδέσμους. Σε περίπτωση που κατά οποιοδήποτε έλεγχο από τους Διαιτητές διαπιστωθεί χρήση ξένων υλικών στους επιδέσμους , τότε ο αθλητής τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών (Disq).
3-7 Στην ιατρική εξέταση οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα και το ατομικό βιβλιάριο υγείας και να εξεταστεί από τον γιατρό των αγώνων
3-8Μασέλα θα πρέπει να φοριούνται από τους αθλητές κατά την διάρκεια όλων των γύρων.
3-9Προστατευτικό γεννητικών οργάνων
ΖΥΓΙΣΗ
4-1 Η ζύγιση των αθλητών πραγματοποιείται από 24 έως 36 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων , σε χώρο που ορίζεται από την Διοργανωτική Αρχή.
4-2 Ο χώρος θα είναι ανοικτός για τους αθλητές μία (1) ώρα πριν την κανονική ζύγιση ούτως ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί ο απαιτούμενος και προβλεπόμενος έλεγχος βάρους.
4-3 Κατά την διάρκεια της επίσημης διαδικασίας ζύγισης , οι αθλητές των κύριων αγώνων οφείλουν να είναι εντός των προβλεπομένων ορίων βάρους σε σχέση με την αγωνιζόμενη κατηγορία που έχει δηλωθεί.
4-4 Οι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για επίσημη διαδικασία ζυγίσεώς των θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα (ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και δελτίο ομοσπονδίας που έχουν αγωνισθεί).
4-5 Όταν το αποτέλεσμα της επίσημης ζύγισης εκάστοτε αθλητού είναι εκτός των προβλεπομένων ορίων ανά κατηγορία βάρους τότε θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές ως εξής :
α. Απόκλιση έως 1kg : Απώλεια 30% αμοιβής του.
β. Απόκλιση άνω του 1kg : Επίσημη παρατήρηση στην έναρξη του αγώνα και επιπλέον απώλεια 30% της αμοιβής του.
γ. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) αθλητές βρεθούν υπέρβαροι τότε χάνουν μόνο το 30% της αμοιβής τους.
4-6 Κατά την διάρκεια της επίσημης ζύγισης , χαρίζεται στους αθλητές των προκαταρκτικών αγώνων (pregames) έως 0,5kg (500gr). Απο΄ την κατηγορία βάρους που θα αγωνιστούν.
4-7 την ημέρα της ζύγισης θα πραγματοποιείται η ιατρική εξέταση .Κατά την ιατρική εξέταση οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα και το ατομικό βιβλιάριο υγείας και να εξεταστεί από τον γιατρό των αγώνων

5- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

5-1 Οι ελάχιστες διαστάσεις του καθαρού αγωνιστικού χώρου θα είναι από 4,90Μ Χ 4,90Μ έως 6,10Μ Χ 6,10Μ .
5-2 Η επικάλυψη του πατώματος θα καλυφθεί με λάστιχο πάχους 2 εκατοστών, και πάνω από το λάστιχο θα υπάρχει πολύ καλά τεντωμένο ύφασμα που θα καλύπτει όλη την πλατφόρμα
5-3 Στο ρίνκ θα υπάρχουν τρείς σκάλες . Οι δύο στις αντίθετες χρωματιστές γωνίες και η μία σκάλα στην ουδέτερη λευκή γωνία προς χρήση του γιατρού και από τους διαιτητές
6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
6-1 Τα παραγγέλματα που εκφωνεί ο διαιτητής είναι τα εξής
Α)BOX ή FIGHT:Οι αθλητές αρχίζουν να αγωνίζονται
Β)STOP:Οι αθλητές υποχρεούνται να σταματήσουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια και να ακούσουν τις συστάσεις του διαιτητή
Γ)BREAK: Οι αθλητές υποχρεούνται σε άμεση απεμπλοκή με ένα τουλάχιστον οπίσθιο βήμα έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επίθεσης .Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του οπισθίου βήματος στερείτε η δυνατότητα του αθλητή για άμεση επίθεσης .Σε περίπτωση επίθεσης χωρίς οπίσθιο βήμα επιφέρει σύσταση ή ακόμη και επίσημη παρατήρηση εάν επέλθει Knock down(το οποίο θεωρείται ως μη γενόμενο) Δ)KNOCK DOWN: Δίδεται στον αθλητή έχοντας ο οποίος παρουσιάζει αδυναμία συνέχισης του αγώνα. Ο αθλητής έχει 8 δευτερόλεπτα περιθώριο να επανέλθει δείχνοντας στον διαιτητή ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να αγωνιστεί .Μετά τα 8 δεύτερα ο αθλητής είναι KNOCK OUT. Ο διαιτητής σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να μη μετρήσει έως το 10 και να πει 1 out να διακόψει το μέτρημα και επέμβει άμεσα ο γιατρός. Ο αριθμός των KNOCK DOWN που μπορεί να δεχτεί ένας αθλητής είναι δύο (2) σε κάθε γύρο, εάν σε οποιοδήποτε γύρο δεχτεί το τρίτο (3) KNOCK DOWN ο αθλητής χάνει με TKO
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
7-1 Οι αθλητές κατά την διάρκεια της ζύγισης οφείλουν να είναι ακριβός στην κατηγορία βάρους και στην καθορισμένη ώρα από τον διοργανωτή.
7-2 Η προπονητική ομάδα κάθε αθλητή που θα εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο θα είναι έως τρία άτομα, κατά την διάρκεια των γύρων δεν επιτρέπετε να φωνάζουν και να κάνουν συστάσεις προς τον διαιτητή και τους κριτές ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΕΣ
9-1 Ο Υπεύθυνος των αγώνων ορίζετε από τον διοργανωτή και πρέπει έχει άριστες γνώσεις των κανονισμών του αθλήματος
9-2 Διαιτητής ορίζετε από τον υπεύθυνο των αγώνων και πρέπει
9-3-1 Να προσέχει και τους δυο αθλητές και να έχει πρωταρχικό μέλημα καθ΄ολη την διάρκεια του αγώνα την υγεία των αθλητών
9-3-2Να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα σε όλα τα στάδια του
9-3-3να χρησιμοποιεί τις τέσσερεις λέξεις για εντολές STOP.BOX ή FIGHT. BRΕAKE.TIME.
9-3-4Να υποδεικνύει σε έναν αθλητή με κατάλληλα επεξηγηματικά σήματα προφορικές εντολές ή χειρονομίες τυχόν παράβαση των κανόνων αυτών
9-3-5Ο διαιτητής μπορεί να συμβουλεύεται τον γιατρό σχετικά με κάθε τραυματισμό πυγμάχου.
9-3-6Να τερματίζει τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, άν ο διαιτητής κρίνει ότι είναι μονόπλευρη.
9-3-7Να τερματίζει σε οποιαδήποτε στιγμή εάν ένας από τους αθλητές έχει τραυματιστεί και ο διαιτητής αποφασίσει ότι ο αθλητής δεν πρέπει να συνεχίσει.
9-3-8Στο τέλος του αγώνα ,ο διαιτητής ελέγχει τους επιδέσμους κάθε πυγμάχου.
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
10-1 WP Νίκη στα σημεία
10-2 TD Τεχνική ισοπαλία
10-2-1 Στην περίπτωση που οι δύο πυγμάχοι τραυματίζονται ταυτόχρονα πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου ,και ως αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί από τον διαιτητή
10-2-2 Εάν συμβεί ένας τραυματισμός που προκαλείται από ακούσιο φάουλ πριν από την έναρξη του δευτέρου γύρου
10-2 ΤΚΟ Τεχνικό Νοκ Αουτ
10-2-1 Αν ένας πυγμάχος αποσυρθεί εθελοντικά λόγο τραυματισμού ή εάν ο προπονητής πετάξει την πετσέτα μέσα στο ρινγκ, ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με ΤΚΟ
10-2-2 Αν ένας πυγμάχος δεν καταφέρει να συνεχίσει να αγωνισθεί αμέσως μετά την ανάπαυση των γύρων , ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με ΤΚΟ
10-2-3Αν ένας πυγμάχος δεν ανακάμψει μετά από ενενήντα (90) δευτερόλεπτα, σχετικά με το χαμηλό χτύπημα, ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με ΤΚΟ
10-2-4 Όταν ο αγώνας έχει διακοπεί από τον διαιτητή κατά την διακριτική ευχέρεια του επόπτη και την συμβουλή του γιατρού του ρινγκ, ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με ΤΚΟ
10-2-5 Σε περίπτωση που ο πυγμάχος βγει έξω από το ρινγκ, θα πρέπει να χορηγούνται τριάντα(30) δευτερόλεπτα για να επανέλθει μέσα χωρίς τη βοήθεια κανενός. Στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να επανέλθει ο πύγμάχος θα θεωρείται ότι έχει χάσει τον αγώνα με ΤΚΟ
10-2-5 Όταν ο πυγμάχος έχει δεχτεί τρία (3) NOCK DOWN στον Ίδιο γύρο. ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με ΤΚΟ
10-3 ΚΟ Νίκη με NOCK OUT
10-3-1 Αν ένας πυγμάχος μετριέται με KD και δεν καταφέρει να συνεχίσει να αγωνίζεται ο διαιτητής θα μετρήσει μέχρι το δέκα (10) , ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με NOCK OUT
10-3-2 Σε περίπτωση που έχουμε ένα διπλό ΚΟ και οι δύο πυγμάχοι θα χάσουν τον αγώνα με ΚΟ
10-30-3 Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης που ο διαιτητής καλέσει τον γιατρό μέσα στο ρινγκ πριν ο πυγμάχος μετρηθεί μέχρι το δέκα (10) ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με NOCK OUT
10-4- NOCK DOWN Ένας πυγμάχος θεωρείται όταν?
10-4-1 Ο πυγμάχος αγγίζει το πάτωμα με οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από τις πέλματα των ποδιών ,ως αποτέλεσμα ενός χτυπήματος ή σειράς χτυπημάτων.
10-4-2 Ο πυγμάχος κρέμεται αβοήθητος στα σχοινιά ως αποτέλεσμα ενός χτυπήματος ή σειράς χτυπημάτων.
10-4-3 Μετά από μια σκληρή γροθιά, δεν έχει πέσει και δεν βρίσκεται στα σχοινιά αλλά σε ημιαναίσθητη κατάσταση και δεν μπορεί, κατά τη γνώμη του διαιτητή, να συνεχίσει τον αγώνα.
10-4-4 Μέτρημα μετά από NOCK DOWN
Σε περίπτωση NOCK DOWN,ο διαιτητής θα πρέπει να πει STOP και στη συνέχεια να αρχίσει να μετρά από το ένα (1) έως το οκτώ(8)εάν ο πυγμάχος είναι σε θέση να συνεχίσει. Και να μετρήσει από το ένα(1)έως το δέκα(10) αν ο πυγμάχος είναι ανίκανος να συνεχίσει. Ο διαιτητής θα μετρήσει με διαστήματα ενός δευτερολέπτου μεταξύ των αριθμών και θα επισημαίνει κάθε δευτερόλεπτο με το χέρι, έτσι ώστε ο πυγμάχος που είναι NOCK DOWN να γνωρίζει το μέτρημα.
10-5 Νίκη με DQ Αποκλεισμό
10-5-1 Aν ένας πυγμάχος αποκλειστεί για ένα αντικανονικό χτύπημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με DQ
10-5-2 Όταν ο πύγμαχος δεχτεί τρεις παρατηρήσεις θα αποκλείεται από τον αγώνα, ο αντίπαλος θα ανακηρύσσεται νικητής του αγώνα με DQ
10-6 ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
10-6-1 Χτύπημα κάτω από τη ζώνη, κράτημα, τρικλοποδιές κλωτσιά, και χτύπημα στο κεφάλι με το πόδι ή το γόνατο.
10-6-2 Χτύπημα με τον καρπό ή τον αγγόνα ή την εξωτερική μεριά του χεριού (πήχη).
10-6-3 Χτύπημα στο πίσω μέρος του αντιπάλου, και ειδικότερα οποιαδήποτε χτύπημα στο πίσω μέρος του λαιμού ή του κεφαλιού ή στα νεφρά
10-6-4 Επίθεση με άδικη χρήση των σχοινιών
10-6-5 Πάλη και τράβηγμα σώμα με σώμα
10-6-6 Επίθεση στον αντίπαλο που είναι κάτω και προσπαθεί να σηκωθεί ?
10-6-7 Ομιλιά
10-6-8 Μη οπισθοχώρηση όταν δίνετε εντολή για BREAK
10-6-9 Προσπάθεια χτυπήματος του αντιπάλου αμέσως μετά την εντολή BREAK και πριν να κάνει ένα βήμα πίσω
10-6-10 Αντιαθλητική συμπεριφορά ή επίθεση προς τον διαιτητή
10-6-11 Δάγκωμα του αντιπάλου

Νότης Καμπέρης

Αποφάσισε τι θέλει να γίνει στην ζωή του και... σπουδάζει δημοσιογραφία στο AKMI Metropolitan College. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Λατρεύει το ποδόσφαιρο και τα μαχητικά αθλήματα. Γράφει καθημερινά στο ringsofpain.gr και στο scorpionnight.gr. Δεν περιμένει άλλο τον Byron Saxton να αποσυρθεί και το σκέφτεται για... TNA στο κανάλι ALTER. Ακολούθησέ τον στο: Twitter , Facebook , Twitch , Instagram και Youtube

Item Reviewed: Κανονισμοί επαγγελματικών αγώνων πυγμαχίας και kick boxing Description: Rating: 5 Reviewed By: Νότης Καμπέρης
Scroll to Top